BEHANDLING

Vi tilbyr behandling av


- Muskel og skjelett lidelser

- Akutt og kronisk smerte

- Funksjonstap

- Gjenopptrening før og etter operasjon

- Idrettsskader

- Barnefysioterapi

- Nevrologiske lidelser

Behandlingsmetoder


- Massasje

- Trening

- Kinesio tape

- El-terapi

- Varmebehandling

- Slyngebehandling

- Mestringskurs - for deg med langvarige muskel / skjelettplager (i samarbeid med Frisklivssentralen)

Gamle Songevei 12

4841-Arendal